چیز کیک

چیز کیک ها از محبوب ترین محصولات کیک خونه هستند. این محصول در دو طعم چیز کیک تنوری و چیز کیک سیب-کارامل قابل سفارش است.

قیمت
18000 تومان
قیمت
57000 تومان
قیمت
17000 تومان
قیمت
53000 تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
0