واسش کیک هدیه بفرست

ارسال کیک هدیه یا شیرینی‌های جذاب به صورت هدیه، از آن کارهایی‌ست که در خاطر می‌ماند. کسی که کادوی ما را دریافت می‌کند، لحظه‌ی دریافت هدیه‌‌ی شیرینش را فراموش نخواهد کرد. در شرایط فعلی که امکان سرزدن به کسانی که دوستشان داریم، برایمان فراهم نیست، چه کاری بهتر از ارسال کیک هدیه؟

«کیک‌خونه» در کنار شماست تا این کار را برایتان آسان کند. سفارشتان را که از فروشگاه انتخاب کردید، در مرحله‌ی ثبت نهایی، گزینه‌ی ارسال کارت هدیه را که انتخاب کنید، ما سفارش را به صورت هدیه بسته‌بندی می‌کنیم و به همراه یک کارت هدیه و بدون فاکتور برای عزیزانتان ارسال می‌کنیم. در صورت انتخاب سفارش به عنوان هدیه، مبلغ ۲۰۰۰ تومان بابت هزینه‌ی بسته‌بندی و کارت هدیه به کل مبلغ سفارش شما اضافه می‌شود.

شریک لحظات خوش شما هستیم.

ارسال کیک هدیه

0 تماس