کره‌ای پالمیری

شیرینی توئیست(۷۰۰گرمی)

قیمت :تومان۱۲۵٫۰۰۰

در انبار موجود نمی باشد

توئیست و تولیپ ترکیبی(۸۰۰گرمی)

قیمت :تومان۱۴۰٫۰۰۰

توئیست و تولیپ ترکیبی(۳۵۰گرمی)

قیمت :تومان۶۳٫۰۰۰

شیرینی تولیپ(۷۰۰گرمی)

قیمت :تومان۱۲۵٫۰۰۰

شیرینی تولیپ(۳۲۰گرمی)

قیمت :تومان۵۴٫۰۰۰

در انبار موجود نمی باشد

شیرینی توئیست(۳۲۰گرمی)

قیمت :تومان۵۴٫۰۰۰
0 تماس