کیک‌ها

کیک ها از شیرینی هایی هستند که قدمت زیادی دارند. کیک ها انواع مختلفی مانند اسفنجی، خامه ای و … دارند.
انواع کیک های کیک خونه شامل کیک های خانگی، کیک های چند طعم و چیزکیک‌ها می‌شوند.

قیمت
42000 تومان
قیمت
142000 تومان
قیمت
118000 تومان
قیمت
35000 تومان
قیمت
162000 تومان
قیمت
84000 تومان
قیمت
168000 تومان
قیمت
90000 تومان
قیمت
174000 تومان
قیمت
90000 تومان
قیمت
162000 تومان
قیمت
84000 تومان
قیمت
138000 تومان
قیمت
72000 تومان
قیمت
72000 تومان
قیمت
132000 تومان

کیک سیب بزرگ

5.00 out of 5
قیمت
168000 تومان
قیمت
90000 تومان
قیمت
54000 تومان
قیمت
196000 تومان

کیک عسلی مینی

5.00 out of 5
قیمت
100000 تومان
قیمت
118000 تومان
قیمت
60000 تومان

کیک لیمو بزرگ

5.00 out of 5
قیمت
132000 تومان
0 تماس