کرامبل و براونی

کرامبل و براونی‌ از پرطرفدارترین انواع کیک خانگی کیک‌‌خونه هستند که می توان آن‌ها را به صورت کامل و اسلایسی سفارش داد. کرامبل و براونی‌های کامل، مربعی به ضلع 20 سانتی‌متر هستند که برای 6 تا 9 نفر مناسبند. همچنین هر اسلایس کرامبل و براونی، مستطیلی به ابعاد 6.5 در 10 سانتیمتر است که برای 1 تا 2 نفر مناسب است.

قیمت
26000 تومان
قیمت
30000 تومان
قیمت
22000 تومان
قیمت
36000 تومان
قیمت
31000 تومان
قیمت
30000 تومان
قیمت
31000 تومان
قیمت
32000 تومان
قیمت
138000 تومان
قیمت
150000 تومان
قیمت
118000 تومان
قیمت
180000 تومان
قیمت
168000 تومان
قیمت
162000 تومان
قیمت
168000 تومان
قیمت
174000 تومان
0 تماس