پای

پای‎ نوعی از شیرینی ‎ها هستند که با میوه‎ های پخته شده یا مارمالاد شده آماده می ‎شوند. خمیر پای‎ از ترکیب آرد و کره تهیه می‎شود، بعد از پخته شدن ترد و شکننده می‎شود. پای‎های کیک‎ خونه شامل پای تونسی، کدو حلوایی، زردآلو و سیب است. پای‎ های کیک‎ خونه دو سایز متوسط و کوچک دارند.

قیمت
25000 تومان
قیمت
75000 تومان
قیمت
19000 تومان
قیمت
61000 تومان
قیمت
18000 تومان
قیمت
59000 تومان
0