محصولات آلبالویی

محصولات آلبالویی از محصولات فصلی کیک‎خونه هستند که شامل کیک آلبالو، چیز کیک آلبالوی تنوری و براونی آلبالو می‎شوند. به دلیل استفاده از آلبالوی تازه مربا شده در این محصولات، این دسته از محصولات کیک‎خونه فقط در تابستان قابل سفارش هستند.

قیمت
23000 تومان
قیمت
115000 تومان
قیمت
35000 تومان
قیمت
118000 تومان
قیمت
140000 تومان
قیمت
75000 تومان
0 Call Now Buttonتماس