جدیدترین محصولات

تنوع محصولات از برجسته‎ترین خصوصیات کیک‎خونه است. جدیدترین محصولات کیک‎خونه شامل محصولاتی هستند که در سال 98 به منوی کیک‎خونه اضافه شده‌اند.

قیمت
75000 تومان
قیمت
81000 تومان
قیمت
23000 تومان
قیمت
73000 تومان
قیمت
11500 تومان
قیمت
11500 تومان
قیمت
11500 تومان
0 تماس = 25% تخفیف