انواع کیک

کیک لیمو بزرگ

5.00 out of 5
قیمت
110000 تومان
قیمت
85000 تومان
قیمت
135000 تومان
قیمت
145000 تومان
قیمت
110000 تومان
قیمت
85000 تومان
قیمت
95000 تومان
قیمت
98000 تومان
قیمت
160000 تومان

کیک سیب بزرگ

5.00 out of 5
قیمت
140000 تومان

کیک هویج بزرگ

3.00 out of 5
قیمت
85000 تومان
0 تماس