تفاوت بکینگ پودر، تفاوت جوش شیرین

۱۴ فروردین ۱۴۰۰ الاهه انصاری

تفاوت بکینگ پودر و جوش شیرین عضله سازهای حرفه ای

امکان ندارد تصمیم به پخت کیک بگیریم و در دستور پخت مورد نظرمان خبری از جوش شیرین یا بکینگ پودر نباشد. این دو ماده حکم هم

ادامه مطلب آموزشی
0 تماس